ABOUT US

Association “Ana e Malit” is named after an ethnic Albanian region that carries the same name, in the territory of the Municipality of Ulqin in Montenegro. “Ana e Malit” gathers mainly compatriots who migrated to the United States of America from this region, with the common interest as well as with main objective, to help their country and homeland, as well as in communities where they live (in New York, New Jersey, etc.) to organize humanitarian, cultural and recreational events.
The association also calls for the preservation of native language, the cultivation of Albanian traditions and the celebration of important events and celebrations of our national history

KUSH JEMI NE

Shoqata “Ana e Malit” mban emrin e trevës autoktone shqiptare me të njëjtin emër të Komunës së Ulqinit dhe grumbullon rreth vehtes kryesisht bashkatdhetarë të ardhur në SHBA nga kjo trevë, të cilët kanë interes të përbashkët dhe qëllim kryesor që të ndihmojnë vendlindjen dhe atdheun, kurse në komunitetin ku jetojnë (New York, New Jersey etj.) të organizojnë në aspektin humanitar, kulturoro-argëtues dhe rekreativo-sportiv. Shoqata gjithashtu angazhohet për ruajtjen e gjuhës amtare, kultivimin e traditave kombëtare si dhe kremtimin e ngjarjeve dhe festave të rëndësishme të historisë sonë kombëtare.