”Passio”, një roman intertekstual

Letërsia shqipe në Mal të Zi (4) Tiparet moderniste në romanin Passio të Anton Gojçaj janë shenja që kjo letërsi kërkon shprehje të reja ne formë dhe përmbajtje. Passio shmanget nga tradicionalia drejt modernes; modernizmi kërkon larmishmëri stilesh përmes kërkimit të...