shoaqata_zgjedjetTë Dielën,me 21 Shkurt 2016 u mbajt Kuvendi Zgjedhor i Shoqatës “Ana e Malit” në NY.
Bordi i ri drejtues do të ketë 15 anëtarë.
Për shkak të kontinuitetit të punës, pesë anëtarë do të jenë nga Bordi i mandatit të kaluar, dhe dhjetë anëtarë të rinj, prej të cilëve pesë pjestare të gjinisë femrore. Bordi i ri i Shoqatës përbëhet nga këto anëtarë/anëtare:
1)Ismet Kurti, 2) Bilal Demiri, 3) Mustafë Hidra, 4) Zija Kraja,5)Sulejman Pali, 6) Emmie Salaj ,
7) Melinda Gjeloshi, 8)Mina Salaj, 9) Suada Ceka, 10) Bajame Llolla, 11) Nazmir Osmanaj, 12) Naser Çobaj, 13) Albert Salaj, 14) Adrian Tagani, dhe 15) Edin Shaba.

Për herë të parë në historinë e Shoqatës, kryetar u zgjodh një pjesëtare e gjinisë femërore, aktiviste e komunitetit tonë – znj. Emmie Salaj .
I urojmë suksese Kryetarës dhe Kryesisë të së re të Shoqatës !

Xheladin Zeneli