Kuvendi Vjetor i Shoqatës

Posted By: Zaim Halili

Activist i shoqatës, webmaster the web dizajner i faqës anaemalit.org Antar i shoqatës prej vitit 1995

Kategorija - Lajmet e Shoqatës

Ftojmë pjesëtarët e komunitetin anamalas që të marrin pjesë në Kuvendin Vjetor të Shoqatës Shqiptaro- Amerikane ” Ana e Malit ” , i cili do të mbahet me 5 Mars 2017 , ditë e Dielë, duke filluar në ora 10:00 të paraditës, në lokalin:

The Vanderbilt at South Beach – 300 Father Capodanno Blvd. Staten Island, NY 10305 – (Tel. 718.447.0800)

Programi :

  1. Shërbimi i mëngjezit
  2. Fillimi i programit të Kuvendit Fjala hyrëse nga kryetarja znj. Emmie Salaj
  3. Fjala e rastit lidhur me 20-vjetorin e themelimit të Shoqatës, nga bashkvendasi ynë,gazetari, Gëzim
  4. Ibroçi, Ndarja e mirënjohjeve për disa aktivist të së kaluarës, të komunitetit tonë
  5. Raporti i punës dhe aktiviteti i Shoqatës gjatë vitit 2016 dhe Plan- Programi për vitin 2017
  6. Propozimi dhe zgjedhja e anëtarëve të rinj të Kryesisë , Bordit
  7. Pyetje dhe sygjerime nga pjesëmarrësit e Mbledhjes

Të gjithë të interesuarit janë të mirëse ardhur !

Shoqata Shqiptaro-Amerikane ” Ana e Malit” – P.O. Box 8224 New York NY 10150 – www.anaemalit.com

Related posts

Cultural Dance Program

Cultural Dance Program

We are very excited to announce the continuation of our efforts in 2018.  Open to all Ana e Malit children Ages 5 to...