Bashkëpunim për fatin e të zhdukurve

Në Podgoricë u takuan Komisionet Qeveritare të Malit të Zi dhe Republikës së Kosovës për Personat e Zhdukur 45Ngjarje javoreNgjarje javorePodgoricë – Mali i Zi dhe Republika e Kosovës kanë arritur që të bien da-kord për të bashkëpunuar në proces-in e ndriçimit të...