Akt diskriminues ndaj shqiptarëve

Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në Malin e Zi reagon ndaj fushatës së Ministrisë për të Drejtat e Njeriut dhe Pakicave Ulqin – Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në Malin e Zi ka reaguar ndaj Ministrisë për të Drejtat e Njeriut dhe Pakicave, duke e akuzuar këtë të fundit...