Dhuro – Donate

Shoqata është Organizatë jo Qeveritare dhe jo fitimprurëse, për të ruajtur kontinuitetin dhe susksein e shoqatës ne mbështetëmi në contributin tuaj, ju lutem dhuroni dhe në kët mënyr siguroni qëndrushmërin tonë