FLETA REGJISTRUESE – REGISTRATION FORM

 

Të nderuar bashkatdhetar,

Shoqata Shqiptaro-Amerikane “Ana e Malit” në New York ka marrë iniciativën për regjistrimin e populsisë me qëllim që të dispunojmë me numrin e saktë të pjesëtarëve të komunitetit tonë në SHBA.Ndihma juaj në plotësimin e fletës regjistruese si dhe të inkurajimi i të tjerëve që të regjistrohen, është shumë e mirëpritur.

Ky informacion do të jetë plotësisht konfidencial dhe do të shërbejë vetem për qëllime statistikore.

Ju falemnderojmë për kooperimin tuaj! ***

Dear fellow Albanians,

Albanian – American Association “Ana e Malit” ” in New York has taken a initiative to register its populatin in order to get data with the exact number of members of our community in the U.S. Your assistance in completing the form below and encouraging your friends and broader community to register is greatly appreciated.

This information will remain confidential and it will only serve a statistical purpose.

Thank you for your cooperation!