Jeto me mua

NDIHMONI FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA!

Bordi i shoqatës ,,Ana e Malit" në mbledhjen e fundit ka themeluar Këshillin e Veçant për të ndihmuar FËMIJËT ME NEVOJA TË KUFIZUARA, i cili në plan programin e tij të punës afatëshkurte do të ketë këto prioritete:

 

Kalendari Shoqatës

30 Janar 2011 Takim me Komunitetin

Shkurt 2011 Muaji i fondacionit

30 Maj 2011 Pikniku

2 Tetor 2011 Takim me Biznisman

27 Nentor 2011 Nata e Flamurit

Email Lista
Dëshironi të jeni të informuar me aktiviten e shoqatë dhe me lajme aktuale të Anës së Malit regjistrohu

Links

Donatoret

Ismet Kurti $300 Januz Osmani $500
Aslan Gjekaj $500 Zaim Halili $500
Nail Osmani $100 Jemin Jahja $100
Islam Çapriqi $100 Selatin Tula $100
Senad Demiri $100 Ismet Gjekaj $50
Ramo Dabi $50 Ilmi Osmani $100
Shefki Hollaj $100 Ismet Tela $100
Sejdi Veliqi $100 Ruzhdi Tagani $70
Ilir Çobaj $50 Tahir Kovaçi $50
Nail Llolla $200 Kasem & Xheneta Osmani $100
Fatmir Kallaba $200 Safet Demiri $100
Arlinda Kongoli $100 Nedzad Zaga $200
Nikoleta Djelosaj $200 Gzim Taipi $100
Bari Ceka $1000 Isat Aloshi $100
Arben dhe Sedina Osmani $100 Gzim Haxhicani $100
Maida Llolla $100 xhafer shabani $80
Amir Shaba $100