Foto e të pranishëmve në sallën e pallatit Aleksandër Moisiu