Jeto me mua

NDIHMONI FËMIJËT ME AFTËSI TË KUFIZUARA!

Bordi i shoqatës ,,Ana e Malit" në mbledhjen e fundit ka themeluar Këshillin e Veçant për të ndihmuar FËMIJËT ME NEVOJA TË KUFIZUARA, i cili në plan programin e tij të punës afatëshkurte do të ketë këto prioritete:

 

Kalendari Shoqatës

30 Janar 2011 Takim me Komunitetin

Shkurt 2011 Muaji i fondacionit

30 Maj 2011 Pikniku

2 Tetor 2011 Takim me Biznisman

27 Nentor 2011 Nata e Flamurit

Email Lista
Dëshironi të jeni të informuar me aktiviten e shoqatë dhe me lajme aktuale të Anës së Malit regjistrohu

Links

Të ndihmojmë viktimat e përmbytjes në Anë të Malit

Shoqata Sqiptaro Amerikane Ana e Malit në New York organizon mbledhjen e fondeve për të dëmtuarit nga përmbytjet në Anë të Malit.

Donacionet mund ti paguani me kredit kart ose kontaktoni personat në vijim

Fatmir Kallaba 917 692-1939  
Selatin Tula 917 299-7862
Xhafer Shabani 917-603-8924  

 

Help the flood victims in the Ana Malit Region

Albanian American Asssociation Ana e Malit is collecting donations for the victims of Ana e Malit region

You can donate by credit card or by contacting our board members below

Fatmir Kallaba 917 692-1939  
Selatin Tula 917 299-7862
Xhafer Shabani 917-603-8924  


Ju njoftojmë se të gjitha dhuratat janë "Tax Deductible" dhe mund ti paraqitni kur të bëni taksat vjetore, të merni vertetimin ju lutem kontaktoni Z. Fatmir Kallaba


Zaim Halili $310 Ramazan Gjeloshi $200
Naser Çobaj $300 Hasan Ramushi $300
NikolaLljuljic $100 Fatmir Kallaba $300
Anton Markola $200 Nail Ibroci $500
Jonuz Gjoni $200 Amir Shaba $200
Cafo Boga $300 Enver Kallaba $100
Shuhrete Hakaj $100 Kole Zagreda $200
Idriz Telaj $100 Mehmet Shaptafa $100
Enver Kasneci $100 Bajram Çaushi $100
Mustaf Berkani $100 Mustaf Gjeloshi $100
Xhafer Shabani $100 Nail Osmani $100
Alban Krasniqi $200 Aslan Gjeka $100
Jemin Jahja $20 Mirsad Cuca $100
Sabahudin Cuca $100 Ismet Gjeka $100
Ramazan Dabi $100 Enver Lolla $100
Suad Gjeka $100 Sefet Demiri $50
Qazim Peri $100 Tahir Osmani $100
Fadil Kurmemi $50 Xhevdet Ceka $100
Ramiz Taipi $50 Nazim Hoxha $50
Beni Resulani $50 Muhamed Çobi $50
Kadri Braca $100 Skender Gjoni $100
Agim Tula $100 Gëzim Tula $100
Selatin Tula $200 Shefki Hollaj $100
Ilmi Osmani $100 Januz Osmani $100
Fadil Mehani $100 Satber Hidra $100
Brahim Bajri $100 Sejdi Veliqi $60
Brahim Seferi $50 Ruzhdi Tagani $40
Safet Smajl Kallaba $100 Musa Markashi $100
Murat Pali $100 Hasan Taipi $200
Argjend Duka $150 Ismet Nika $100
Isa Hebaj $100 Mustaf Kallaba $100
Albert Salaj $300 Jemin Nelaj $300
Bilal Sala $200 Abedin Sala $200
Agim Demiri $50 Target NY Construction $500
Sabri Gjoni $300 Safet Mehmeti $100
Amir Suka $100 Nadil Gjeloshi $100
Ismet Draga $100 Halit Shaptafa $100
Dul Gjeloshi $300 Skender Xhurreta $100
Muslim Nika $100 Shoqata Don Simon Filipaj $500
Nail Spahiu $300 Bedrije Capric $100
Nail Llola $200 Ismet Kurti $200
Nick Markola $200 Safet Taipi $100
Esat Aloshi $100 Nail Berkani $50
Gosha Ciostek $20 Beqir Nela $200
Ramazan Kallaba $60 Safet Kallaba $100
Samir Redzovic $60 Hamdi Paljevic $300
Klodjan Pepi $50 Lam Tuli $100
Gzim Kurti $100